Wstęp
Harem logo

Niniejszy przewodnik opisuje zasady gry w Harem-World. Linki po lewej stronie przenoszą do opisów poszczególnych zakładek występujących w grze. Tematy, które nie są dostępne z menu, można znaleźć w spisie tematów.

Dla osób, które nie widziały jeszcze gry, powstała lista przykładowych ekranów dostępnych w czasie gry.

Tworzenie konta
Pierwszą rzeczą, którą trzeba wykonać, aby rozpocząć grę, jest stworzenie konta. Mając już swoje konto można wejść do gry, aby zapoznać się z jej wyglądem.
Pierwsze kroki
W dziale pierwsze kroki opisane są czynności, od których należy zacząć grę.
W dziale strategie opisane są przykładowe strategie gry.
W dziale wojsko opisany jest sposób budowania i dowodzenia wojskiem.

NOWOŚĆ: Dostępne jest także przeszukiwanie przewodnika.

O przewodniku
Projekt i wykonanie: midicat
Teksty: Abara-Kadabara
Pomoc: JeyKey, Kropek
Historia zmian
O grze
Harem-World to internetowa gra strategiczna; tzw. Massive Multiplayer Online Strategic Game - w skrócie MMOSG. Gra jest całkowicie polska, jej twórcami jest dwóch Polaków podpisujących się pseudonimami Frozzer i Kszana. Rejestracja i gra jest darmowa, płatne są jedynie dodatkowe funkcje konta ułatwiające grę, tzw. Premium Harem.

Gra nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy jedynie zwykła przeglądarka internetowa.

Opowiadanie

„...Pięć wielkich narodów, na pięciu kontynentach
Kto ośmieli się podnieść rękę
przeciw chwalebnemu pentagramowi pokoju
niech będzie potępiony na wieki...“

To najstarszy zachowany zapis tego, co się działo przed wiekami. Pewne jest, ze istniało pięć wielkich nacji: Sirahowie, Qazarowie, Balarni, Nuadowie i Irgilowie. Tak było przez tysiąclecia. Pokój zawarty jeszcze przez pradziadów obowiązywał wszystkich i obligował do wzajemnego poszanowania życia. Społeczeństwa rozwijały się w pokoju, a poziom życia systematycznie wzrastał. Niestety, do czasu. Z każdej nacji zaczęły się wyłamywać grupki, głównie buntowników i włóczęgów, którzy nie chcieli być podporządkowani silnej władzy i normom historycznym oraz genom odziedziczonym od przodków. Twierdzili oni, ze należy być wszechstronnym i dążyć do opanowania wszystkiego i wszystkich. Rzecz jasna władcy nie mogli pozwolić na takie rozruchy i zakazali zrzeszania się w nowo powstałych grupach.

Historyk Starej Ery, Bordah, opisuje to w ten sposób: „spotykali się oni najczęściej w ogrodach i na polach. Czcili przyrodę i rozum ludzki, ale zarazem przeciwstawiali się wszelkim normom. Odróżniali się od innych wyglądem i ubiorem. Gdy ich działania zostały zdelegalizowane zaczął się okres wtajemniczenia. Chodziły słuchy, że składają ofiary z dzieci i piją ich krew. Są to jednak tylko pogłoski“.

W niewyjaśnionych okolicznościach w niedługim czasie śmierć nawiedziła wszystkich władców pięciu nacji. Ich miejsce zajęło 5 braci Crott, wywodzących się z grona buntowników. Odtąd niepokorni powrócili do łask i ogłosili się szóstą nacją: Aylanami - co oznacza „wolni“. Nie powołali oni własnych struktur rządowych i istnieli jako niezależna grupa.

Nowa stabilizacja polityczna nie trwała długo. Stara pieśń ludowa głosi:

„...Kurz mroczne lata spowił
Widzę pole Aylanów mogił...“

Bracia pokłócili się o rząd poddanych, dawnych przyjaciół i sprzymierzeńców. Nie wiadomo kto pierwszy użył broni jądrowej, a kto biologicznej, ale ci, którzy ocaleli, schronili się na pustyni. Morderczy klimat niszczył wirusy, a specyficzny układ strumieni wiatru bronił ten teren przed chmurą radioaktywną.

Nie było zgody między ocalałymi, postanowiono niszczyć odtąd wszelkie pakty. Zaczął się liczyć tylko ten, kto potrafił przetrwać, był płodny, miał dużo żon i ogromne wojsko.

Przewodnik po Harem-World