Możliwości

 • Łatwy w użyciu katalog plików w formacie MIDI i Karaoke
 • Automatyczne skanowanie wybranego katalogu (wraz z podkatalogami)
 • Wyszukiwanie plików MIDI i Karaoke
 • Automatyczne rozpoznawanie tytułu i wykonawcy utworu
 • Rozpoznawanie dodatkowych informacji zawartych w pliku (język, prawa autorskie, gatunek)
 • Zapis informacji do bazy lub eksport do MS Access i MS Excel
 • Wyszukiwanie według kilku kryteriów
 • Wyszukiwanie duplikatów i wspomaganie szybkiego usuwania duplikatów
 • Wydruk listy plików wraz informacją o tytule i wykonawcy
 • Wydruk śpiewnika na podstawie tekstów wyciągniętych z wybranych plików
 • Możliwość edycji wszystkich informacji o utworze
 • Aktualizacja bazy utworów przez wyszukiwanie nowo dodanych plików
 • Odtwarzanie wybranych plików
 • Operacje na plikach: zmiana nazwy na podstawie tytułu i wykonawcy, przenoszenie i kopiowanie
 • Dodatkowe narzędzia definiowane przez użytkownika
 • Inne drobne usprawnienia i dodatki

Uwaga: program nie wprowadza żadnych zmian do plików MIDI. Wszystkie informacje o plikach przechowywane są w bazie MIDIcat.